• به یاد میهن - ملک‌الشعرای بهار

به یاد میهن: (زندگی و شعر ملک الشعرا بهار)

 

وان خاتون کاوست مادر اطفال

کدبانوی منزل است و نیک اختر

زیر نظر وی است هر چیزی

از مطبخ و از اتاق و از دفتر

در حفظ مزاج کودکان کوشد

مانند یکی پزشک دانشور

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

به یاد میهن - ملک‌الشعرای بهار

  • 125,000ریال


پیشنهاد کتاب