• خنیاگر مهر ایران و آزادی - عارف قزوینی

خنیاگر مهر ایران و آزادی - عارف قزوینی -- چاپ دوم -- رحیم چاوش اکبری

 

نویسنده در این كتاب به طور مبسوط زندگی و شعر عارف قزوینی، شاعر ملی ایران را با این مختصات شرح و بررسی می‌كند.  نوای غم، موسیقی عارف، زرتشت و عارف، آذربایجان و عارف، تجلیل عارف از قهرمانان ملی، امثال و حكم در آثار عارف و موضوعاتی از این دست نگارنده در قسمتی از پیش گفتار خود می‌نویسد : عشق میهن را به عارف بیشتر داده بودند و باید گفت جوانی و هستی و همه چیز خود را در سر آن فدا كرد، و به عشق خود وفادار ماند . گفتنی است نگارنده، این كتاب را با در اختیار گرفتن شواهد گوناگون و نوشته‌های دیگران، به ویژه با ذكر فراوان اشعار عارف، شرحی مستوفی از احوال شاعر نیز مختصات شعر او فراهم می‌آورد .در این نوشته، همچنین بخشی از جنبش آزادی‌خواهی مشروطه و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن عصر به تصویر كشیده می‌شود . در بخش دوم كتاب برگزیده‌ای از اشعار و سروده‌های عارف فراهم می‌آید .

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

خنیاگر مهر ایران و آزادی - عارف قزوینی

  • 120,000ریال


پیشنهاد کتاب