• مرا با درياهاي مرده كاري نيست - هوشنگ ايراني

مرا با دریاهای مرده کاری نیست - زندگی و شعر هوشنگ ایرانی -- تیمور آقامحمدی​

 

نوشتار  موجود، در کنار معرفی هوشنگ ایرانی، سیر تحول آثار و فعالیت های مطبوعاتی او، دیدگاه های مخالفان و موافقان درباره وی، به ویژگی ها و دستاوردهای ادبی این شاعر پرداخته و دلایل جوانمرگی شعر وی را نیز برشمرده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مرا با درياهاي مرده كاري نيست - هوشنگ ايراني

  • 75,000ریال


پیشنهاد کتاب

باید عاشق شد و خواند - م. آزاد
از مصاحبت آفتاب

از مصاحبت آفتاب

1,500,000ریال

هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن
آواز چگور - مهدی اخوان‌ثالث