• پیشوای آزادی  - فرخی یزدی

پیشوای آزادی - فرخی یزدی

پیشوای آزادی - فرخی یزدی -- حسین مسرت


 فرخی یزدی چه در عالم ادبیات، چه روزنامه‌نگاری و چه سیاست، شخصیتی تأثیرگذار و مهم بود. او با قلمش در تحولات سیاسی دوران مشروطه نقش بازی می‌کرد و اندیشه‌های سیاسی‌اش را وارد شعر می‌کرد. بنابراین نمی‌توان شعر و اندیشة او را بدون توجه به زندگی‌اش بررسی نمود.
این کتاب حاصل پژوهش چندین سالة نگارنده در بارة زندگی و مبارزات و افکار و آثار و نقش فرخی یزدی در تاریخ معاصر ایران است و به تحلیل همزمانِ افکار و زندگی او پرداخته است. همچنین گزیـده‌ای که از اشعار برجسته و شاخص فرخی یزدی در این کتاب آمده، خود می‌تواند اثری مستقل محسوب گردد.


آن زمان که بنهادم سر بپای آزادی

دست خود زجان شستم از برای آزادی

فرخی ز جان و دل میکند درین محفل

دل نثار استقلال جان فدای آزادی

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پیشوای آزادی - فرخی یزدی

  • نویسنده: حسین مسرت
  • شابک: 9789643801229
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 2,200,000ریال
  • 1,870,000ریال