• کماندار بزرگ کوهساران - نیما یوشیج

کماندار بزرگ کوهساران - نیما یوشیج

کماندار بزرگ کوهساران - نیما یوشیج -- چاپ سوم -- سیروس طاهباز

 این کتاب که حاصل سی سال کار روی دست نوشته های نوشته های نیما و قریب نیم قرن موانست دائم با آثار اوست بر این پایه استوار است که زندگی ، آثار و زمینه های فکری آنها را در دوره های مختلف ( 1299-1310 و 1311-1315 و 1316-1331 و 1332-1338 ) بیان می کند و گرایش های فکری شاعر و حوادث اثر گذار بر آنها را بر شمرد.

این کتاب همچنین دربرگیرنده ی آثاری است که بعضی از آنها برای نخستین بار منتشر می شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

کماندار بزرگ کوهساران - نیما یوشیج

  • 480,000ریال
  • 408,000ریال