• زمان سنگی

زمان سنگی

زمان سنگی -- یانیس ریتسوس -- ترجمۀ فریدون فریاد


اشعارِ زمان سنگی حاصل اولین دوران تبعید یانیس ریتسوس، شاعر یونانی، در دوران هولناک و سراسر شکنجه و زجری است که یونان زیر چکمة حکومت فاشیست ایتالیا قرار داشت.
ریتسوس بعدها در شعر «هرکول و ما» در بارة اشعار این دوره‌اش چنین سرود:
و اگر روزی مصراع‌هایمان،
به نظرتان ناشیانه رسیدند،
 تنها به یاد آورید که چگونه به نگارش درآمدند،
در زیر دماغ نگاهبانان، 
و با نوکِ سرنیزه،
 پیوسته در گُرده‌گاهمان.
و نه حتی به توجیه نیازی دارند، 
آن‌ها را برهنه بپذیرید،
آن‌چنان که هستند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

زمان سنگی

  • 750,000ریال
  • 637,500ریال


پیشنهاد کتاب

یونانیت

یونانیت

127,500ریال 150,000ریال