• می خواستم پرنده شوم

می خواستم پرنده شوم

می خواستم پرنده شوم -- شاه منصور شاه میرزا


شاه‌منصور شاه‌میرزا شاعر و نویسندة اهل تاجیکستان را پیش از این با رمان باغ شفتالو شناخته‌ایم. او امروز به واسطة آثارش پل ارتباطی است میان ایران و تاجیکستان؛ جهان ادبیاتش مرزها را در می‌نوردد و سرزمینی به وسعت زبان فارسی می‌سازد. از خجند و بلخ و تبریز و شیراز می‌سراید و روح جاری در سراسر تاریخ این ملک را به شعر می‌کشد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

می خواستم پرنده شوم

  • 110,000ریال


پیشنهاد کتاب

باغ شفتالو

باغ شفتالو

125,000ریال