• کمبوسه

کمبوسه یا پاک کردن خون از لب مونالیزخورده

کمبوسه یا پاک کردن خون از لب مونالیزخورده -- ابراهیم پشتکوهی

به شکار من بیا پیش از آن که پروانه شوم 

پیش از آن که بدانم زن های زیبای جنوب

دریا را هوایی می کنند

وقتی تن به آب می دهند

من برای مردن

در دست تو زاده شدم

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

کمبوسه

  • 110,000ریال