• من سکوت انسانم

من سکوت انسانم

چه معصوم می­شود

سنگ

وقتی می­شکند و

گوشه­ای آرام می­گیرد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

من سکوت انسانم

  • 85,000ریال


پیشنهاد کتاب

عاشق لو نرفته

عاشق لو نرفته

80,000ریال