• استاد و شاگرد

استاد و شاگرد

 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

بی باده ارغوان نمی باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگر ماست

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

 

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

استاد و شاگرد

  • 100,000ریال