• نیش عقربه ها

نیش عقربه ها -- معصومه شعبانی

بی قرار

«ببر از من قرار و طاقت و هوش»

سهی قامت، سها منظر، جفا کوش

شکر می باردش از لب دمادم

تو گویی چشمه ای دایم زند جوش

ولیکن دست من کوته ز کانش

به نقلش نقل دل دارم پر از نوش

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نیش عقربه ها

  • 80,000ریال