• بیا گوشماهی  جمع کنیم

بیا گوشماهی  جمع کنیم

 

 

کسی که صدایم زد
گل اطلسی نبود
تو بودی.
.

خودمانی که شدیم
چه صدایش کنم؟
پروانه
اسم کوچک ندارد.
.

قمری چه دارد بگوید
جز تو کجایی
کجایی تو؟
.
مرد
از دیوار می‌کندش
زن تابلو
عاشق مرد دیگری شده.
.

پایت را
از خانه بیرون نگذار
هوا طوفانی می‌شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بیا گوشماهی جمع کنیم

  • 60,000ریال


پیشنهاد کتاب