• کتاب کوچک معصومیت و امید

کتاب کوچک معصومیت و امید - چاپ دوم -- سید علی صالحی

 

لاین

 

این روزها

 بدجوری خراب همین خیالاتم.

 

مشکل این جاست

نه می شود از این فکرها فاصله گرفت

نه قرار آرام آدمی... ممکن است.

 

در اضطراب آخرین بوسه ها...

بی زحمت به کلمات بگو کمکم کنند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

کتاب کوچک معصومیت و امید

  • 115,000ریال