• هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن

هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن -- تیمور آقامحمدی

 

 

این مجموعه شعر شامل دو بخش با نام‌های «اگر دوستم داشته باشی...» (شعرهای 1391) و «دوچرخه‌سواری در میدان مین» (شعرهای 1389-1390) است که در مجموع شامل 64 شعر کوتاه در قالب سپید است.

 

«می‌آیی و چه زود..../ نه!/ هرگز ترکم نمی‌کنی/ مثلِ بغضِ پیرمردی بی‌سواد/ با نامه‌ی فرزندِ سربازش در دست».

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن

  • 60,000ریال


پیشنهاد کتاب