• دیوان حضرت باباناوس

دیوان حضرت باباناوس -- سید فضل الله دکه ای

 

باباناوس می­فرماید: من با دانایانی که نعمت و ذات مرا قدر می­نهند بحث و گفت و گو دارم، من سواری هستم که گفتارم راست است.

سروران من، رشته عالم از تار و پود محبت عشق بافته شده و بدون قدرت جذبه ممکن نیست زیرا آنوقت کائنات از هم می­پاشید و جهان موجودات به گرداب عدم فرو می­رفت.

درمانده کسی است که گنجینه دلش از این گوهر یکتا یعنی عشق خالی باشد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دیوان حضرت باباناوس

  • 300,000ریال
  • 255,000ریال


پیشنهاد کتاب

تماشای خورشید - گزیده مقالات شمس
مثنوی معنوی

مثنوی معنوی

382,500ریال 450,000ریال