• با لبان بسته

با لبان بسته

با لبان بسته | سیامک گلشیری

مجموعه ای است شامل یازده داستان كوتاه با مضامینی از زندگی آدم های معمولی. آدم هایی كه در ظاهر هیچ اتفاق خاصی در زندگی شان نمی افتد؛ اما همه از درون ویرانند و برای زندگی كه هیچ سرانجامی ندارد بیهوده دست به تلاش می زنند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

با لبان بسته

  • 80,000ریال
  • 68,000ریال