• کشتی ماه عسل

کشتی ماه عسل - چاپ دوم  -- ناهید کبیری

 

این كتاب روایتی از دغدغهها و دلمشغولیهای انسان معاصر استکشتی ماه عسل»، روایتی از افت و خیزهای تلخ و شیرین زندگی است كه در آن داستان زندگی یک زن با همه دلمشغولیها، نگرانیها، اضطرابها و عشقهایش در قالب موقعیتهای داستانی خلق شده است.

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

کشتی ماه عسل

  • 35,000ریال
  • 29,750ریال