• میترا و چاتورانگا

میترا و چاتورانگا -- فریدون مجلسی

 

خسرو و پدرش قباد نزديك يك قرن فرمانرواي ايران بوده اند.دوران آنان از متلاطم ترين دوران تاريخ ساساني است.

قباد يك بار به بهانه مزدكي بودن از پادشاهي بركنار و زنداني مي شود وپس از فرار بار ديگر با كمك مزدكيان به سلطنت مي نشيند و سرانجام به كمك فرزندش خسرو بساط مزدك را كه اينك مدعي پيامبري شده بود با مريدانش برمي اندازد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

میترا و چاتورانگا

  • 65,000ریال
  • 55,250ریال