• بگذار احساست کنم

بگذار احساست کنم

لادن یک پایش را چند بار کف ماشین کوبید. گلویش را صاف کرد. گفت: فکر کردم گفتی قضیه مرگ و زندگیه. چرا با ناهید نیومدی؟ سارینا از شیشه جلوی ماشین به آسمان نگاه کرد. سر تکان داد. گفت: خودت که می‌شناسیش. اون به تک تک دوست پسرای من حسودی می‌کنه. یه کم حس همکاری داشته باش دیگه.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بگذار احساست کنم

  • 75,000ریال


پیشنهاد کتاب

این چند روز

این چند روز

200,000ریال

رنگ ها

رنگ ها

85,000ریال