• مرمت آثار نقاشی

دیدگاهی شفاف در مرمت آثار نقاشی

دیدگاهی شفاف در مرمت آثار نقاشی -- دیوید بوم فورد ، ژیل دانکرتون ، مارتین وایلد -- مترجم : جاوید رمضانی


مرمت گران امروزه در سطوح متفاوتی تقسیم بندی می گردند . تکنسین ها و طراحان شیوه مرمت و محققین آزمایشگاهی همگی بدون درک درست فیزیک و شیمی و تصویر برداری و زیبایی شناسی هنرامکان ارائه خدمات درست و رضایت بخش به مخاطبان خود ندارند . با رشد اقتصاد هنر انتظارات دست اندر کاران در این حوزه بیشتر شده و نیازمند ارائه اطلاعات دقیقی از اثر هنری و بررسی تجارب دیگران در قالب دید . گاهی علمی هستیم.

کتاب دیدگاهی شفاف در مرمت آثار نقاشی از مجموعه کتابهای دیدگاهی شفاف است که توسط بنگاه نشر نسنال گالری در ارتباط با موضوعات هنری طبع می گردد و این مجلد در مورد تاریخ و رویکردهای این مرکز فرهنگی به حفاظت و مرمت آثار نقاشی است . 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مرمت آثار نقاشی

  • 950,000ریال
  • 807,500ریال