• اسطوره‏ مهر - زندگي وسينماي‏ سوسن‏ تسليمي

اسطوره‏ مهر(زندگي وسينماي‏ سوسن‏ تسليمي)

 

در اين كتاب، علاوه بر روايت زندگی سوسن تسليمی و درج سال شمار زندگی او، فعاليت های هنری وی در عرصه ی سينما و تئاتر، بازگو شده است‏.‏ كتاب دربردارنده ی تحليلی اجمالی بر شش فيلم است كه سوسن تسليمی در آنها عهده دار نقش بوده است‏.‏ اين فيلم ها عبارتند از‏:‏چريكه ی تارا،مرگ يزدگرد،ماديان، طلسم، باشو، غريبه ای كوچك و شايد وقتی ديگر‏.‏

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

اسطوره‏ مهر - زندگي وسينماي‏ سوسن‏ تسليمي

  • 280,000ریال


پیشنهاد کتاب