• آزادی به سرزمین خود بازمی گردد

آزادی به سرزمین خود بازمی گردد

 

آزادی به سرزمین او باز می گردد تازه ترین نمایشنامه سعید پورصمیمی است. داستان« ضحاک»، «بارگه داد»، «حدیث قتل میرزا تقی خان امیرکبیر» و «پیر صنعان» از جمله آثار اوست.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آزادی به سرزمین خود بازمی گردد

  • 50,000ریال


پیشنهاد کتاب

کاخ نیرنگ

کاخ نیرنگ

165,000ریال