• زندگی روزمره در ایران مدرن

زندگی روزمره در ایران مدرن

زندگی روزمره در ایران مدرن | هاله لاجوردی

تعداد صفحه ۱۷۲
نوبت چاپ پنجم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

این کتاب تلاشی است برای فهم زندگی روزمرهٔ مردم ایران از دههٔ 1370 به بعد و میانجی این فهم، آن بازنمایی است که سینما از زندگی روزمرهٔ ایرانیان به دست داده است. البته بسیار ضروری و مهم است که تحقیقاتی در مورد رسانهٔ سینما از منظر زیبایی شناسانه و نیز از منظر تأثیر آن بر مخاطبان یا به عبارتی، تحلیل مخاطبان سینمای ایران صورت بگیرد. کتاب ها و آثار ارزشمندی دربارهٔ سینمای ایران از حیث رسانه ای و تقسیم بندی های ژانری نوشته شده است، اما این کتاب چنین اهدافی ندارد، گرچه به این نکات بی توجه نبوده است. هدف اصلی من، نه تحلیل سینما و مخاطبان این رسانهٔ جمعی، بلکه بررسی مقوله ای است که در حال حاضر اهمیت جامعه شناختی دارد: «زندگی روزمره.»

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

زندگی روزمره در ایران مدرن

  • 2,200,000ریال
  • 1,870,000ریال


پیشنهاد کتاب

تاملی در مدرنیته ایرانی

تاملی در مدرنیته ایرانی

1,105,000ریال 1,300,000ریال

ناسیونالیسم و مدرنیسم

ناسیونالیسم و مدرنیسم

2,125,000ریال 2,500,000ریال

درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی
تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار

1,530,000ریال 1,800,000ریال