• پنجاه متفکر کلیدی تاریخ

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ | مارنی هیوز - وارینگتون | ترجمۀ پیروز ایزدی

تعداد صفحه 664
نوبت چاپ اول
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

شناسایی پنجاه متفکر کلیدی تاریخ کار آسانی نیست. آشکار است که هر فهرستی من ارائه دهم، حتی با کمک شماری از دیگر تاریخدانان؛ مورد توافق همگان قرار نخواهد گرفت. هر تاریخدانی دیدگاه متفاوتی از این امر دارد که چه کسی و به چه دلیل باید در این فهرست گنجانده شود. اما این امر به دو دلیل اسباب ناراحتی من را فراهم نمی کند؛ نخست این که پنجاه متفکر کلیدی تاریخ صریحا شامل پنجاه تاریخدان بزرگ همۀ اعصار بر مبنای شهرت آنان نمی شود. بسیاری از متفکرانی که من انتخاب کرده ام، یقینا در چنین فهرستی جای خواهند داشت ، اما حضور دیگر متفکران در این فهرست احتمال بیش تری دارد که تاریخدانان را برآشفته سازد. این فهرست حتی پنجاه تاریخدان برتر به لحاظ تاثیرگذاری یا اهمیت را نیز شامل نمی شود بلکه چنان که در زیر توضیح خواهم داد، بیش تر نام کسانی در آن دیده می شود که دیدگاه هایشان چالش برانگیز است. دلیل دوم که مهم تر است عبارت از این است که هدف من موافقت همگان نیست. در حقیقت، اگر خوانندگان همۀ انتخاب های من را بپسندند، نومید خواهم شد زیرا توافق همگانی معمولا به معنای پایان بحث است. همچنین، این رویا را در سر ندارم که بکوشم خوانندگان را متقاعد سازم که با من موافق باشند و آرا و عقاید هر متفکری را که در این کتاب با او برخورد می کنند، بی چون و چرا بپذیرند. اصولا انتخاب های من به گونه ای است که چنین چیزی را ناممکن می سازد.


نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ

  • 2,800,000ریال