• پنجاه شخصیت مشهور اسلام

پنجاه شخصیت مشهور اسلام

پنجاه شخصیت مشهور اسلام | روی جکسون | ترجمه مهدی امینی

تعداد صفحه۳۷۰
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

انتخاب پنجاه شخصیت کلیدی اسلام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. این چالش هم در ارتباط با اسلام به مثابه یک «حقیقت» است که یک چهارم انسان های کره خاکی ــ دست کم در ظاهر ــ به آن باور دارند و هم در ارتباط با اسلام به مثابه منبعی برای ایدئولوژی که پس از حدود پانزده قرن همچنان می تواند الهامبخش پدیدارهای جدیدی باشد. در این کتاب به شخصیت های مهمی پرداخته شده که تأثیر قابل توجهی در تاریخ اسلام داشته اند، چه مثبت، چه منفی.

بگذارید در پاسخ به اعتراض آن هایی که می گویند چرا این یا آن شخصیت در کتاب نیامده است پیش دستی کنم و بگویم که شخصیت های دیگری را هم می شد در کتاب گنجاند اما به قیمت حذف شخصیت های خاص دیگر. باری من می خواستم تا حد ممکن گستره عظیمی از جهان اسلام را به خوانندگان عرضه دارم. این کتاب نه فقط به «متفکران»، بلکه به شخصیت ها می پردازد؛ چه آن هایی که فیلسوف، سیاستمدار یا هنرمندند، چه کسانی که در برخی موارد به لحاظِ اخلاقی فریب کارند. و این به موضوع دیگری مربوط می شود؛ من در این کتاب در پیِ ارائه هیچ ادعانامه اخلاقی ای نیستم. این اثر تحلیلی است از افرادی که به گونه ای تأثیری بر اسلام داشته اند، خواه در چشمِ خوانندگان خوش نشیند، خواه زشت.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

پنجاه شخصیت مشهور اسلام

  • نویسنده: روی جکسون
  • شابک: 9786004058216
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 2,500,000ریال
  • 2,125,000ریال


پیشنهاد کتاب

پنجاه متفکر کلیدی جرم شناسی

پنجاه متفکر کلیدی جرم شناسی

3,570,000ریال 4,200,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی توسعه

پنجاه متفکر کلیدی توسعه

1,088,000ریال 1,280,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن

پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن

1,870,000ریال 2,200,000ریال

پنجاه متفکر بزرگ سیاسی

پنجاه متفکر بزرگ سیاسی

3,272,500ریال 3,850,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی محیط زیست

پنجاه متفکر کلیدی محیط زیست

1,870,000ریال 2,200,000ریال

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ

3,825,000ریال 4,500,000ریال

اسلام و سکولاریسم در اندیشهٔ پسااستعماری