شرایط و نحوۀ پذیرش اثر

شرایط و نحوۀ پذیرش اثر برای بررسی در نشر ثالث

 

نشر ثالث در زمینۀ داستان، تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی اثر را برای بررسی می‌پذیرد.

·        نشر ثالث با هزینۀ مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمی‌کند.

·        اثری که در مؤسسۀ انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در نشر ثالث برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخۀ اصلی کتاب نیز ارائه شود.

·        برای بررسی اثر،  فایل ضمیمه را دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه اثر به آدرس ایمیل salesspub@gmail.com ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار بگیرد.

·        زمان تقریبی بررسی اثر 60 روز کاری است.

** نشر ثالث تا فروردین ماه سال 1400 پذیرش اثر در داستان فارسی نخواهد داشت **

دانلود فایل

 

گروه انتشاراتی ثالث برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزوم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

 

لازم به توضیح است ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچگونه تعهدی برای ناشر ایجاد نمیکند.