• نامه هایی به فلیسین

نامه هایی به فلیسین

نامه هایی به فلیسین | اینگه بورگ باخمن | فواد نظیری

تعداد صفحه۷۶
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

اینگه بورگ باخمن ( ۱۹۷۳ - ۱۹۲۶ )، شاعر و نویسندهٔ اتریشی، یکی از مهم ترین چهره های ادبی قرن بیستم است که تاثیر چشمگیری بر ادبیات آلمانی زبان گذاشت.

نامه هایی به فلیسین، خواه مقصد و مقصودش واقعی بوده باشد یا خیالی، مجموعهٔ شعر و نثر شاعرانه ای است بیانگر تلاطم و جوشش جان عاشق و آزرده و زخم خوردهٔ دختری جوان که مصاحب حول انگیز و دردناک جنگ و سیطرهٔ فاشیسم را در سرآغاز زندگی با گوشت و خون و عصب لمس و تجربه کرده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نامه هایی به فلیسین

  • 1,100,000ریال
  • 935,000ریال


پیشنهاد کتاب

غوطه خاطرات، در چشمه خیال

غوطه خاطرات، در چشمه خیال

2,975,000ریال 3,500,000ریال

ماه نو و مرغان آواره

ماه نو و مرغان آواره

1,402,500ریال 1,650,000ریال

در توفان گل سرخ

در توفان گل سرخ

493,000ریال 580,000ریال

شاعری با یک پرندۀ آبی

شاعری با یک پرندۀ آبی

1,020,000ریال 1,200,000ریال

بلقیس و عاشقانه‌های دیگر

بلقیس و عاشقانه‌های دیگر

935,000ریال 1,100,000ریال

آخرین چیزها

آخرین چیزها

935,000ریال 1,100,000ریال

زمان سنگی

زمان سنگی

2,975,000ریال 3,500,000ریال

با من چیزی از ابرها بنوش

با من چیزی از ابرها بنوش

833,000ریال 980,000ریال

جهان ساعت هایش را با چشمان تو کوک می کند
خنده غمگین ترت می کند

خنده غمگین ترت می کند

935,000ریال 1,100,000ریال

هر که را دوست می دارم تویی

هر که را دوست می دارم تویی

191,250ریال 225,000ریال

چشم هایت

چشم هایت

1,020,000ریال 1,200,000ریال

گاوان و آدمیان

گاوان و آدمیان

697,000ریال 820,000ریال

کاش از خالی می نوشتم

کاش از خالی می نوشتم

1,360,000ریال 1,600,000ریال

آمدنت را حس می کنم

آمدنت را حس می کنم

935,000ریال 1,100,000ریال

کلمات

کلمات

748,000ریال 880,000ریال

حکم زندگی

حکم زندگی

1,088,000ریال 1,280,000ریال

از آستین شعر

از آستین شعر

3,230,000ریال 3,800,000ریال