• نامه هایی به اولگا

نامه هایی به اولگا

نامه هایی به اولگا | واتسلاو هاول | فروغ پوریاوری

تعداد صفحه۴۰۲
نوبت چاپدوم
قطع کتاباروپایی
نوع جلدگالینگور

این که من اوقاتم را در این جا ــ و دقیقاً در این جا ــ چگونه می گذرانم، این که آیا می توانم خودم باقی بمانم یا نه، اهمیت بیشتری دارد. به این لحاظ، «معنایی» که زندانی شدن من در نهایت خواهد داشت، به آن سادگی که در آغاز به نظر می آمد نیست. ولی مطمئنم که متوجه منظورم می شوی. این را که چه خواهد شد، نمی دانم. در حال حاضر فقط می دانم که به رغم تمام رنج ها هنوز سبک نشده ام؛ هنوز هویتم را حفظ کرده ام؛ اعتبار آن را آزموده ام و از شأنم دفاع کرده ام. این که این کدامین نیکی را به دنیا عرضه خواهد کرد، نمی دانم. اما برای من خوب است. هیچ اطمینانی وجود ندارد که دوباره بتوانم مطلب ارزندهای بنویسم اما اطمینان دارم که اگر شکست بخورم، دیگر هرگز نخواهم توانست چیز با ارزشی بنویسم. بنابراین آینده معلوم است. سرشار از امیدها، تردید ها، عزم ها، بلاتکلیفی ها، برنامه ها و بیم ها هستم. فعلاً فقط از یک چیز مطمئنم: همیشه داستان جالبی وجود خواهد داشت: نه فقط برای من، بلکه با من نیز. اما تو این را می دانی، مگر نه؟
می بوسمت
و اشک

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نامه هایی به اولگا

  • 3,500,000ریال
  • 2,975,000ریال


پیشنهاد کتاب

سرزمین های شبح زده

سرزمین های شبح زده

3,825,000ریال 4,500,000ریال

پاپ و مرتد

پاپ و مرتد

2,380,000ریال 2,800,000ریال

روزگار رفته

روزگار رفته

1,870,000ریال 2,200,000ریال

وصیت خیانت شده

وصیت خیانت شده

2,380,000ریال 2,800,000ریال

عشق اول من

عشق اول من

748,000ریال 880,000ریال

فریدا

فریدا

5,525,000ریال 6,500,000ریال

قرن دیوانۀ من

قرن دیوانۀ من

4,675,000ریال 5,500,000ریال

محشر صغرا

محشر صغرا

2,720,000ریال 3,200,000ریال

ما مردم

ما مردم

1,088,000ریال 1,280,000ریال