• ماه نو و مرغان آواره

ماه نو و مرغان آواره

ماه نو و مرغان آواره - چاپ چهارم--رابیندرانات تاگور -- ترجمه ع.پاشایی

رابیندرنات تاگور شاعر پرآوازه هندی، به زبان مادریش،بنگالی، کتابی به نام ماه نو و مرغان آواره ننوشته، بلکه از چهار کتاب کدی وکمل،تیزی ها و صافی ها،شونارتری،شیشو، و گیتی مالیه جنگی درست کرد و به انگلیسی برگرداند و اسم ماه نو و مرغان آواره یا هلال ماه روی آن گذاشت. برخی از این شعرها از زبان بچه ها گفته شده است و احساس های آنان را بیان می کند، و بعضی از زبان مادر و پدر بازگو شده است. 

ماه

نورش را

در سراسر آسمان

می پراکند

ولکه های سیاهش را برای خودش نگه می دارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ماه نو و مرغان آواره

  • 1,650,000ریال
  • 1,402,500ریال


پیشنهاد کتاب

بانوی اقیانوس

بانوی اقیانوس

1,275,000ریال 1,500,000ریال

سنگ‌های آسمانی

سنگ‌های آسمانی

25,500ریال 30,000ریال

پنجره ای به سمت باغ گمشده

پنجره ای به سمت باغ گمشده

114,750ریال 135,000ریال

نیایش

نیایش

170,000ریال 200,000ریال

نامه هایی به فلیسین

نامه هایی به فلیسین

935,000ریال 1,100,000ریال