• ماجرای کفترکش

ماجرای کفترکش -- سید امین حسینیون - سید مصطفی حسینیون

 

ماجرای کفترکش با آزادی مردی از زندان شروع میشه که برای امرار معاش مجبور به فروختن کفترهای عزیزتر از جونش میشود. با فروش کفترها به پیرمردی سفیدپوش با فرقه ای آشنا میشه که هدفشون بیدار کردن روح شرارت و جنایت در انسان است .

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ماجرای کفترکش

  • 20,000ریال
  • 17,000ریال


پیشنهاد کتاب

ماجرای خونزاد

ماجرای خونزاد

38,250ریال 45,000ریال

راه آهن زیر زمینی

راه آهن زیر زمینی

327,250ریال 385,000ریال

شهر شرنگ

شهر شرنگ

327,250ریال 385,000ریال

شایعاتی دربارۀ جایی بهتر

شایعاتی دربارۀ جایی بهتر

157,250ریال 185,000ریال

کتابخانه نیمه شب

کتابخانه نیمه شب

2,975,000ریال 3,500,000ریال