• ماجرای خونزاد

خونزاد -- سید امین حسینیون - سید مصطفی حسینیون

این رمان ماجرای تازه‌ای است برای «ابی دو دست» قهرمان رمان «ماجرای کفترکش». ماجرای خونزاد همانند ماجرای کفترکش در فضایی گوتیک، ترسناک و معماگونه است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ماجرای خونزاد

  • 45,000ریال
  • 38,250ریال


پیشنهاد کتاب

ماجرای کفترکش

ماجرای کفترکش

17,000ریال 20,000ریال

راه آهن زیر زمینی

راه آهن زیر زمینی

327,250ریال 385,000ریال

شهر شرنگ

شهر شرنگ

327,250ریال 385,000ریال

شایعاتی دربارۀ جایی بهتر

شایعاتی دربارۀ جایی بهتر

157,250ریال 185,000ریال

کتابخانه نیمه شب

کتابخانه نیمه شب

2,975,000ریال 3,500,000ریال