• فلسفه علم

فلسفه علم

فلسفه علم | الکساندر برد | ساسان مژده

تعداد صفحه۴۵۹
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدگالینگور

کتاب پیشِ رو متنی تخصصی در فلسفۀ علم است که بیش از هر چیز با دو موضوع «استقرا» و «قوانین طبیعت» گره خورده است. نویسندۀ کتاب، الکساندر بِرد، که هم اکنون جایگاهی در دانشگاه کمبریج دارد و پیش از این در دانشگاه های کینگز کالج لندن و بریستول و ادینبورگ و برخی مراکز علمی دیگر به تدریس و پژوهش و سخنرانی پرداخته، در این کتاب کم تر خود را درگیرِ تاریخچة دیدگاه ها و نظریه ها کرده، بلکه بیش تر به استدلال ها و بررسی موشکافانۀ آن ها پرداخته است. برد کتاب خود را دو بخش کرده است: «بازنمایی» و «دلیل». در بخش یکم، نویسنده «قوانین طبیعت» و «توضیح علمی» و «انواع طبیعی» را از چشم اندازی فلسفی بررسی کرده و سپس به واکاوی «راستین گرایی» دربارۀ علم و دیدگاه های مخالف با آن پرداخته است؛ و در بخش دوم، بیش تر به گسترۀ شناخت شناسی رفته و کوشیده است نگرش برون گرایانۀ خود را معرفی کند و بپرورد. دیدگاه مهم برد در این کتاب آن است که گرچه علم روشی یگانه ندارد، پیشرفت می کند و با آن می توانیم به شناخت دست یابیم. با خواندن این کتاب می توان از برخی نگرش های مهم فلسفی دربارة علم و کارکرد آن آگاهی یافت، و نیز می توان با دورنمایی سودمند از آنچه در بخشی مهم از فلسفۀ علم می گذرد آشنا شد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فلسفه علم

  • 4,500,000ریال
  • 3,825,000ریال


پیشنهاد کتاب

درآمدی تصویری بر فلسفه علم

درآمدی تصویری بر فلسفه علم

242,250ریال 285,000ریال