• شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ متأخر اسلامی

شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ متأخر اسلامی 

  - نگاهی تطبیقی به فلسفۀ اجتماعی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی -ابوالفضل مرشدی - با مقدمه محمد علی مرادی

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ متأخر اسلامی

  • 320,000ریال
  • 272,000ریال


پیشنهاد کتاب

درسگفتارهایی دربارۀ فلسفۀ تاریخ
اسلام و سکولاریسم در اندیشهٔ پسااستعماری