• خداحافظ مندلیف

خداحافظ مندلیف

خداحافظ مندلیف | رامین فروزنده

تعداد صفحه۱۰۴
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

اسم خیلی چیز ها و کس ها را می شود روی خیابان ها دید، درست مثل تهران. برعکس فیلم های آمریکایی که آدرس خانه ها در نیویورک یا لندن یکی دو تا عدد است و بس. مثلاً خیابان فلان برادوی پلاک صد. من ترجیح میدهم اسم آدم ها و پرنده ها و گل ها و این چیزها را روی محله و کوچه و خیابان بگذارند. حتی اگر هر چند سال یک نفر بیاید روی کار و اسم ها را عوض کند.

دوست دارم هیچ وقت نفهمیم بهستان و گلستان و بوستان و بهارستان و نیستان و دشتستان و نگارستان چندم کدام یکی است. این، آرزوی بزرگی نیست که وقتی تو می گویی بهار، بروم سراغ شوخی های خنک همیشگی که ملک الشعرای بهار، یا بهار شیراز یا بهار. اگر این اسم ها نباشد نقشهٔ نیم کیلویی گیتاشناسی به چه درد می خورد؟ نقشه را چاپ کرده اند که در آن دنبال کوچه ها بگردیم. مثلاً همه کوچه هایی که اسم تو را دارند، مریم.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

خداحافظ مندلیف

  • 1,500,000ریال
  • 1,275,000ریال


پیشنهاد کتاب

خاک سرد است

خاک سرد است

2,720,000ریال 3,200,000ریال

پاسار

پاسار

748,000ریال 880,000ریال

سوگواری از پشت تلفن

سوگواری از پشت تلفن

408,000ریال 480,000ریال

یاغی

یاغی

935,000ریال 1,100,000ریال

معنای برج بابل

معنای برج بابل

493,000ریال 580,000ریال

بازرس

بازرس

1,530,000ریال 1,800,000ریال

شاه کابل، مطرب خرابات

شاه کابل، مطرب خرابات

1,572,500ریال 1,850,000ریال

گزارش آخرین تابستان

گزارش آخرین تابستان

2,380,000ریال 2,800,000ریال

پاییز پدر نفت

پاییز پدر نفت

1,700,000ریال 2,000,000ریال