لیبرالیسم سیاسی

نویسنده: جان رالز
شابک: 9789643808648
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 406,000ریال580,000ریال
ناموجود
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

لیبرالیسم سیاسی

لیبرالیسم سیاسی --  جان رالز -- مترجم  موسی اکرمی


نويسنده در اين کتاب تصمیم میگیرد از نگاه جامع فلسفی فاصله بگیرد و از زاویه سیاسی و ملموستری به عدالت و ساختار اجتماعی سالم بپردازد. این اثر نیز یکی از مهمترین کتابهاي قرن بیستم در حوزه اندیشه سیاسی به شمار میآید.

رالز در تبیین لیبرالیسم سیاسی ، نگاهی زمینیتر دارد و شرایط عینی جامعه را در نظر میگیرد. او در این بررسی کوشید جامعهای را تبیین کند که در آن برابری فرصتها و حداقلهای لازم برای زندگی یک شهروند به معنای امروزی وجود داشته باشد. به نظر میرسد نظریات رالز در این کتاب چندان ایدهآلگرا نباشند ، چرا که او از ایدهآلگرایی کتاب پيشينش نظریهای در باب عدالت فاصله گرفته است و تلاش میکند زمینیتر و با توجه به امکانات امروز جامعه به طرح موضوع مورد نظرش بپردازد.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب