تیمون آتنی

نویسنده: ویلیام شکسپیر
شابک: 9789643808785
وضعیت موجودی
موجود
قیمت: 256,000ریال320,000ریال
خرید کتاب
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

تیمون آتنی

تیمون آتنی  -- ویلیام شکسپیر --  مترجم  فواد نظیری


«آن‌گاه که بخت، در جابجایی و تحویلِ حالِ خود /لگدکوب کند محبوبِ تازهٔ خود را / همهٔ آن پیروانِ او که رنج می‌بردند از پسِ او / حتا پاکِشان بر  سرِ  زانوان و دست‌ها / به سویِ قلهٔ کوه، رهایش می‌کنند بلغزد / بی‌آن‌که یک تن انبازِ سقوطِ او گردد.»
تیمون آتنی بیانیه و اعتراضیه‌ای علیهِ نامردمی و ناسپاسی اجتماع در پاسخ به مِهر  و ازخودگذشتگی است که از سرِ  نهایتِ خشم و انتظار نوشته شده، و تشابه و نزدیکیِ سرشت و سرنوشتِ او با شاه لیر  نیز  بی‌سبب نیست.
اگر نمایشنامه‌های شکسپیر  را در سه شاخهٔ کمدی، تاریخی و تراژدی بخشبندی کنیم، تیمونِ آتنی جزو آثار آخری است که شاعـر در اوج پختـگی و تجـربهٔ فـردی و اجتماعـی، و عمری نگارش و سرایش خلق کرده و به یادگار گذاشته است.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب