• بایگانی ادبی پلیس مخفی

بایگانی ادبی پلیس مخفی

بایگانی ادبی پلیس مخفی | ویتالی شنتالینسکی | ترجمۀ بیژن اشتری

تعداد صفحه۶۲۳
نوبت چاپپنجم
قطع کتابپالتویی
نوع جلدگالینگور

کتابی که خواندنش برای هرکس که می خواهد تیره ترین اوقات ادبیات روسی را دریابد ضروری است.
ساندی تلگراف

آزاد کردن حقیقت از یک گور منجمد.
ایندپندنت

چه مرگ های زیادی، چه داستان های ناگفتة زیادی.
هرالد اسکاتلند

افشای هراس و تراژدی؛ و بیدار کردنِ حافظة ملتی که به زور خاموش شده بود.
آلن بولد

پرتوافکنی بر تاریکخانة تاریخ و یافتن گنج پنهان لوبیانکا.
ایرنا ماریناک

تاریخچة آزار و شکنجة ادبا و نویسندگان روسی به دست استالین و پلیس مخفی اش؛ کتابی که خواندنش را به همه توصیه می کنم.
سایمن سیبیگ مانتیفوری

شنتالینسکی فقط با قدرتِ شخصیتش توانست بایگان های پلیس مخفی شوروی را ترغیب کند که پرده از رازها، قصه ها و دست نوشته های فراموش شده در لوبیانکا بردارند.
اسپکتیتور

جذاب و آموزنده.
ساندی تایمز

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بایگانی ادبی پلیس مخفی

  • 4,800,000ریال
  • 4,080,000ریال


پیشنهاد کتاب

تروتسکی

تروتسکی

5,525,000ریال 6,500,000ریال

لنین

لنین

5,525,000ریال 6,500,000ریال

امید علیه امید

امید علیه امید

2,975,000ریال 3,500,000ریال

موسولینی

موسولینی

3,570,000ریال 4,200,000ریال

ادبیات علیه استبداد

ادبیات علیه استبداد

3,570,000ریال 4,200,000ریال

حرمسرای قذافی

حرمسرای قذافی

2,720,000ریال 3,200,000ریال

خاستگاه های انقلاب روسیه

خاستگاه های انقلاب روسیه

1,275,000ریال 1,500,000ریال

دکتر ژیواگو

دکتر ژیواگو

7,480,000ریال 8,800,000ریال

هتل سرخ

هتل سرخ

3,825,000ریال 4,500,000ریال