• بازگشت طالبان

بازگشت طالبان

افغانستان پس از خروج آمریکا

بازگشت طالبان؛ افغانستان پس از خروج آمریکا | حسن عباس | ترجمه سمیه مروتی

تعداد صفحه۲۶۳
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و ورود فاتحانۀ طالبان به هرات، مزارشریف و کابل جهان را در بهت فرو برد. هیچ کس گویا آنچه را در تصاویر تلویزیونی می دید باور نمی کرد، گروهی شورشی به راحتی قدرت حاکم را کنار می زدند و مردم در افغانستان مات ومبهوت به تحقق کابوس های خود می نگریستند. دو دهه زمانی مناسب برای فراموشی فجایع گذشته نیست و حال مردم با خط رنج های قدیمی رخ به رخ شده بودند و ناگزیر به هر دری می زدند تا پناهی برای خود بیابند. بهت دولت ها نیز کم از مردم نداشت؛ تا چند ماه قبل، سناریوی پرطرفدار این بود: «آمریکا پس از هزینه کردنِ میلیاردها دلار، چشم روی افغانستان و اعتبار خود نخواهد بست.» بهت اولیه جای خود را به این سؤال داد که چرا هیچ کس این روزها را پیش بینی نکرد؟ طالبان چگونه در بازی پنهان پیروز شد و این طالبان آیا همان طالبان پیشین است؟ آنچه بیش از پیش در آن روزها مورد تردید گرفت «شناخت» از طالبان بود.

حسن عباس، استاد برجستۀ دانشگاه دفاع ملی در واشینگتن که سابقۀ همکاری با دولت ها بی نظیر بوتو (۱۹۹۴-۱۹۹۶) و پرویز مشرف (۱۹۹۹-۲۰۰۱) را در کارنامه دارد، در بازگشت طالبان سعی در معرفی طالبان دارد، ولی نه آن طالبانی که تصویرش در دهۀ ۱۹۹۰ در اذهان به ثبت رسیده، او تأکید دارد: «خطای راهبردی کشورهای منطقه و جهان در بی قیدی، بی توجهی و عناد در شناخت پدیدۀ شوم طالبان بوده و حال متهم به تماشای قدرت نمایی آن ها در افغانستان هستند.» روایت حسن عباس از طالبان در کتاب بیش از آن که به شناخت طالبان جدید کمک کند، آینه ای تمام نما از «غفلت» کشورهای همسایه و حتی جهان غرب از تغییر و تحولات در درون طالبان است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بازگشت طالبان

  • نویسنده: حسن عباس
  • شابک: 9786223840456
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 2,500,000ریال
  • 2,125,000ریال


پیشنهاد کتاب

آتش و خشم

آتش و خشم

3,570,000ریال 4,200,000ریال

اتاق اتفاق

اتاق اتفاق

786,250ریال 925,000ریال

ژنرال ها

ژنرال ها

2,125,000ریال 2,500,000ریال

شخص اول

شخص اول

1,530,000ریال 1,800,000ریال

هرگز یک قدم هم پا پس نکش

هرگز یک قدم هم پا پس نکش

3,570,000ریال 4,200,000ریال

پوتین

پوتین

7,225,000ریال 8,500,000ریال