• افسانه قدرت در گذر تاریخ

افسانه قدرت در گذر تاریخ

از زندگی قبیله ای تا دیپلماسی رسانه ای

افسانه قدرت در گذر تاریخ، از زندگی قبیله ای تا دیپلماسی رسانه ای | فریدون وردی نژاد، شهلا بهرامی رشتیانی

تعداد صفحه۴۰۲
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

افسانۀ قدرت تنها نشانۀ تمایز انسان با سایر موجودات و حتی انسان‏های گوناگون با یکدیگر است چنانکه گذر از فرهنگ‏ ها، قومیت‏ ها، ملیت‏ ها، ساختارها، سازه‏ های اندیشه ‏ای و نیز گذر از پیچیدگی ‏های ذهنی بشر همچنان افسانۀ قدرت باقی مانده است. افسانه‏ ای که هر روز حیاتی نو می یابد و در جلوه گری خود خواستنی ‏تر و فریبنده ‏تر می ‏شود. این پدیدۀ جذاب، گاهی در اراده‏ ای پنهان برای کشف راز هستی رخ می‏ نماید، گاهی برای تعریف ابعاد وجودی انسان چهره می ‏گشاید و گاهی در تقابلی سخت با طبیعت برای سلطه ورزی زورآزمایی می ‏کند. در نهایت، قدرت، در پی به بند کشیدن همه چیز و همه کس، هیچ قید و بندی را‏ نمی ‏پذیرد تا «خواست قدرت» بتواند به «اراده ای» تبدیل شود که «علم و حیات » را در این هستی بیکران به استخدام درآورد و ظرفیت‏های نهانش را آشکار سازد‏.

کتاب حاضر به واکاوی مفهوم قدرت در گذر تاریخ می‏ پردازد و در مسیر بازخوانی آرای اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی و سیاسی و ارتباطی، با تبیین تغییرات اساسی ای که در مفاهیم و کارکردهای قدرت در حوزۀ زندگی اجتماعی رخ داده است به تطور چیستی و چگونگی تعامل انسان با قدرت نظر دارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه قدرت در گذر تاریخ

  • 3,200,000ریال
  • 2,720,000ریال


پیشنهاد کتاب

قدرت آزادی

قدرت آزادی

807,500ریال 950,000ریال

زیست سیاست

زیست سیاست

157,250ریال 185,000ریال

روزنه ای به اتاق های دربسته

روزنه ای به اتاق های دربسته

552,500ریال 650,000ریال

ده پاپ که جهان را به لرزه انداختند