خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

در های‌وهوی باد - حمید مصدق

نویسنده: احمد ابومحبوب
شابک: 9789647230117
وضعیت موجودی
موجود
قیمت: 63,750ریال75,000ریال
star  

پیشنهاد کتاب

درباره کتاب

در های و هوی باد- حمید مصدق -- چاپ دوم -- احمد ابو محبوب

 

بخش نخست كتاب به حیات شاعر و چگونگی رشد و نمو او اختصاص دارد كه البته این بخش اغلب با گفت و گوی مستقیم با خانواده، دوستان و آشنایان "حمید مصدق "فراهم آمده است .اما بخش اصلی كتاب بررسی و ارزیابی شعر مصدق است كه این مقولات را شامل میشود" : شعر، رسالت و تعهد"، "شعر و اسطوره"، "تخیل و تصویر" "موتیفها ـ واژههای كلیدی"، "زبان"، "موسیقی كلام"، "تلمیحات و اشارات "و "تاثر و تطبیق ."بخش پایانی كتاب برگزیدهای است از اشعار "حمید مصدق "كه از مجموعههای "درفش كاویان"، "آبی، خاكستری، سیاه"، "در رهگذار باد"، "از جداییها"، "سالهای صبوری "و "شیر سرخ "انتخاب گردیده است .در انتهای این كتاب، فهرست آثار حمید مصدق و كتابنامه، درج گردیده است .یادآور میشود نویسنده، دو ویژگی اصلی شعر مصدق را رمانتیسم ایرانی و رئالیسم، میداند.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب