• آینده اسلام

آینده اسلام

آینده اسلام | نویسنده جان اسپوزیتو | مترجم: مهدی امینی

کتاب آینده اسلام در مورد آینده همه ماست. امروزه اسلام و مسلمانان بازیگران مهمی در تاریخ جهانند. آن ها بخشی از موزاییک جوامع اروپایی و آمریکایی را تشکیل می دهند. در جهانی که اغلب ،انشقاق بین ما و آن ها را می پذیریم، با این چالش مواجه می شویم که از تفاوت هایمان عبور کنیم(نه اینکه انکارشان کنیم)و انسان بودگی مشترک را تایید و تصدیق کنیم و بفهمیم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان آفرینندگان مشترک جوامع و دنیای مان در تعامل با هم و به هم وابسته ایم. مهم ترین درسی که از سال ها تعلیم و تدریس اسلام و جوامع اسلامی آموخته ام هنوز این است که اسلام – گرچه روشن اما- سخت فهم و دیریاب است . اگر می خواهید بدانید مردم به چه چیزی ایمان و اعتقاد دارند، اگر می خواهید واقعیت زندگانی هر روزه آن ها را فرا چنگ آورید، باید به قول اصطلاحات تخصصی دانشگاهی هم به متن و هم به شرایط نگاهی دقیق داشته باشید . فهمیدن مذاهب دیگران نه تنها نیازمند آگاهی از منابع مقدس آن مذاهب (متون مقدس، آیین ها، عقاید تعصب آمیز و قوانین) بلکه نیازمند آگاهی از چیزی است که مردم واقعا به آن ایمان دارند و انجام می دهند

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آینده اسلام

  • 1,800,000ریال
  • 1,530,000ریال


پیشنهاد کتاب

مقالاتی درباره دین

مقالاتی درباره دین

1,445,000ریال 1,700,000ریال

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

1,870,000ریال 2,200,000ریال

اسلام و سکولاریسم در اندیشهٔ پسااستعماری