خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

نوزاد

نویسنده: سیروس ابراهیم زاده
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 50,000ریال
star  
درباره کتاب

نوزاد -- سیروس ابراهیم زاده

 

در نمایشنامه حاضر یك دانشمند جوان ایرانی مدعی اختراع دستگاهی است كه زبالهها را تبدیل به مواد سوختی میكند. او همراه با طرح خویش به امریكا میرود؛ اما مورد تمسخر آنان قرار میگیرد. او در آن جا با دختری آلمانی آشنا میشود كه در رستورانی همانند خود او كار میكند. آنها پس از ازدواج با یكدیگر به ایران میآیند كه همزمان است با موشك باران ایران در زمان جنگ و.....

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب

پیشنهاد کتاب