خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

#من_هم_مى آيم

15.11.2017

#من_هم_مى آيم
فروش كتاب و آثار هنرى به نفع زلزله زدگان كرمانشاهبا حضور نويسندگان، مترجمان، هنرمندان سينما و تجسمى سه شنبه ٣٠ آبان از ساعت ١٥خيابان كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨