خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

فرهنگ شرق و چالش های آن

نویسنده: مرتضی رهبانی
وضعیت موجودی
ناموجود
قیمت: 29,600ریال37,000ریال
star  
درباره کتاب

فرهنگ شرق و چالش های آن

 

قسمتی از کتاب:

در حالی که ایران با دشمنان بدسگال سروکار داشت ولی با عادات رعیتگونه و خوشبینی رعایتطلبانه و سنن مرادجویی و صمیمیت مردم و قبول تمرکز قدرت، بارها به جبران شکستها برخاست و هر بار از نو فرهنگ و تمدنش را بنا کرد و غالبین را در خود مستحیل ساخت: پس از شکست از اسکندر، ساسانیان که خود از روحانیون بودند برآمدند، پس از شکست از اعراب، خلفای عباسی را سر کار آوردند، پس از شکست از مغول، صفویهی خانقاهنشین را به رهبری قبول کردند و وحدت را سامان دادند. در دوران استعمار دور مصدق و کاشانی جمع شدند و استعمار را در تنگنا قرار دادند.

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب

پیشنهاد کتاب