خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

شرایط و نحوۀ پذیرش اثر

 

 

 

شرایط و نحوۀ پذیرش اثر برای بررسی در گروه انتشاراتی

 

گروه انتشاراتی ثالث در زمینۀ داستان، تاریخ، فلسفه ، علوم اجتماعی و پژوهش اثر را برای بررسی می‌پذیرد.

پدیدآورندگانی که به نشر اثر در گروه انتشاراتی ثالث تمایل دارند باید با توجه به موضوع اثر،  اثر خود را برای بررسی به دفتر مرکزی نشر ثالث تحویل نمایند.

·        نشر ثالث با هزینۀ مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمی‌کند.

·        اثری که در مؤسسۀ انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در نشر ثالث برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        فایل کامپیوتری و یا بخشی از اثر برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخۀ اصلی کتاب نیز ارائه شود.

·        زمان تقریبی بررسی اثر 60 روز کاری است.

 

گروه انتشاراتی ثالث برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزوم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

 

لازم به توضیح است ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچگونه تعهدی برای ناشر ایجاد نمیکند.