خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

شرایط و نحوۀ پذیرش اثر

 

 

 

شرایط و نحوۀ پذیرش اثر برای بررسی در گروه انتشاراتی

 

گروه انتشاراتی ثالث در زمینۀ داستان، تاریخ، فلسفه ، علوم اجتماعی و پژوهش اثر را برای بررسی می‌پذیرد.

پدیدآورندگان یا مترجمین برای اطلاع از نحوه پذیرش اثر با دفتر مرکزی نشر ثالث تماس بگیرند.

·        نشر ثالث با هزینۀ مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمی‌کند.

·        اثری که در مؤسسۀ انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در نشر ثالث برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        فایل کامپیوتری و یا بخشی از اثر برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخۀ اصلی کتاب نیز ارائه شود.

·        زمان تقریبی بررسی اثر 60 روز کاری است.

 

گروه انتشاراتی ثالث برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزوم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

 

لازم به توضیح است ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچگونه تعهدی برای ناشر ایجاد نمیکند.