خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب خرید کتاب

سوانح - احمد غزالی

نویسنده: قاسم کشکولی
وضعیت موجودی
موجود
قیمت: 30,000ریال
star  
درباره کتاب

سوانح - احمد غزالی - قاسم کشکولی

 

این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به معانی عشق تعلق دارد. اگرچه حدیث عشق در حروف و کلمه نگنجد. زیرا که آن معانی ابکار است و دست حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد. اگرچه ما را کار آن است که ابکار معانی را به ذکور حروف دهیم در خلوات کلام.

پس اگر در جمله این فصول چیزی رود که مفهوم نگردد از این معانی بود.

 

دیدگاه (0)

نوشتن دیدگاهتذکر: کد HTML ترجمه نمی شود!

بد            خوب

پیشنهاد کتاب